Opće informacije

Demiurg d.o.o.

Puni naziv: Demiurg d.o.o. za proizvodnju i usluge

Sjedište: Pušća 7, Križevci, Hrvatska


OIB: 87327667470

VATID: HR87327667470

MBS: 010134755

Matični broj poslovnog subjekta: 5743206

EUID: HRSR.010134755


IBAN: HR1724020061101152549

Erste&Steiermärkische Bank d.d.


Osoba ovlaštena za zastupanje:
Ivan Radiček, direktor


Jedini osnivač i član društva je
Institut za kozmologiju i filozofiju prirode

Trgovačko društvo registrirano je pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Temeljni kapital društva iznosi 2.500,00 EUR te je uplaćen u cijelosti.